ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 20.09.2019r.

Zamawiający:
Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych
Spółdzielcza 2
43-330 Wilamowice
NIP 547-020-10-17

Zaprasza zainteresowanych  do składania ofert na dostawę:

AGREGATU PODORYWKOWEGO

 

Parametry:

  • Szerokość robocza              –   3 m
  • Ilość zębów                          –   10 szt
  • Zabezpieczenie zębów       –  sprężynowe
  • Wał                                        –   kraker lub podobny
  • Głębokość robocza             –  25 cm

 

Przy wyborze oferty będą brane następujące kryteria:

  • – cena                                                                  –   90%
  • – zgodność wymienionych parametrów –    10%

Termin składania ofert wynosi 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia.Spółdzielnia wybierze ofertę która otrzyma najwięcej punktów. Spółdzielnia informuje, o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym z nią osobowo lub kapitałowo. Spółdzielnia informuje, że jeżeli w wyznaczonym terminie  nie wpłyną co najmniej dwie oferty zgodne z zapytaniem ofertowym –  postępowanie zostanie unieważnione.

drukuj tę stronę