ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 20.09.2019r.

Zamawiający:
Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych
Spółdzielcza 2
43-330 Wilamowice
NIP 547-020-10-17

Zaprasza zainteresowanych  do składania ofert na dostawę:

KOSIARKI WYSIĘGNIKOWEJ  Z GŁOWICĄ KOSZĄCĄ, PIŁĄ TARCZOWĄ I ODMULARKĄ DO ROWÓW

Parametry:

  • Zasięg ramienia                                      –    5,5 mb  – 7 mb
  • Głowica kosząca                                     –   szerokość robocza 1,10 m
  • Pilarka tarczowa               
  • Odmularka do rowów

 

Przy wyborze oferty będą brane następujące kryteria:

  • – cena                                                                      –  90%
  • – zgodność wymienionych parametrów     –   10%

 

Termin składania ofert wynosi 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia. Spółdzielnia wybierze ofertę która otrzyma najwięcej punktów. Spółdzielnia informuje, o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym  z nią osobowo lub kapitałowo. Spółdzielnia informuje, że jeżeli w wyznaczonym terminie  nie wpłyną co najmniej dwie oferty zgodne z zapytaniem ofertowym –  postępowanie zostanie unieważnione.

drukuj tę stronę