ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 20.09.2019r.

Zamawiający:
Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych
Spółdzielcza 2
43-330 Wilamowice
NIP 547-020-10-17

Zaprasza zainteresowanych  do składania ofert na dostawę:

PNEUMATYCZNEGO SIEWNIKA PUNKTOWEGO

Parametry:

  • Zbiornik nawozowy                                –      2 x 260 l
  • Szerokość międzyrzędzi                        –     70/75/80
  • Liczba rzędów                                           –      4

 

Przy wyborze oferty będą brane następujące kryteria:

  • – cena                                                                      –    90%
  • – zgodność wymienionych parametrów     –     10%

Termin składania ofert wynosi 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia. Spółdzielnia wybierze ofertę która otrzyma najwięcej punktów. Spółdzielnia informuje, o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym  z nią osobowo lub kapitałowo. Spółdzielnia informuje, że  jeżeli w wyznaczonym terminie  nie wpłyną co najmniej dwie oferty zgodne z zapytaniem ofertowym –  postępowanie zostanie unieważnione.

drukuj tę stronę