ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 20.09.2019r.

Zamawiający:
Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych
Spółdzielcza 2
43-330 Wilamowice
NIP 547-020-10-17

Zaprasza zainteresowanych  do składania ofert na dostawę:

CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Parametry

  • Moc                                                        –    165 KM
  • Podnośnik przedni                               –    3,0 t
  • Wydajność pompy hydraulicznej      –     150l/min
  • Liczba biegów                                        –    24/24
  • Kabina                                                         –     amortyzowana
  • Oś przednia                                            –     amortyzowana

 

Przy wyborze oferty będą brane następujące kryteria:

  • Cena                                                                 –     90%
  • Zgodność wymienionych parametrów   –    10%

 

Termin składania ofert wynosi 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia. Spółdzielnia wybierze ofertę która otrzyma najwięcej punktów. Spółdzielnia informuje, o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym z nią osobowo lub kapitałowo. Spółdzielnia informuje, że  jeżeli w wyznaczonym terminie  nie wpłyną co najmniej dwie oferty zgodne z zapytaniem ofertowym –  postępowanie zostanie unieważnione.

drukuj tę stronę