ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 20.09.2019r.

Zamawiający:
Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych
Spółdzielcza 2
43-330 Wilamowice
NIP 547-020-10-17

Zaprasza zainteresowanych  do składania ofert na dostawę:

ŁADOWACZA  CHWYTAKOWEGO

Parametry:

  • Typ maszyny                                      –   zawieszany na ciągniku
  • Źródło napędu                                   –   ciągnik + hydraulika własna
  • Wysięgnik                                           –    teleskopowy
  • Zasięg wysięgnika                             –    5 mb ÷ 6,5 mb
  • Chwytak materiałów sypkich          –    0,40 m
  • Łyżka                                                    –   podsiębierna – 0,30 m

 

Przy wyborze oferty będą brane następujące kryteria:

  • – cena                                                                    –  90%
  • – zgodność wymienionych parametrów   –   10%

 

Termin składania ofert wynosi 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia. Spółdzielnia wybierze ofertę która otrzyma najwięcej punktów. Spółdzielnia informuje, o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym  z nią osobowo lub kapitałowo. Spółdzielnia informuje, że  jeżeli w wyznaczonym terminie  nie wpłyną co najmniej dwie oferty zgodne z zapytaniem ofertowym –  postępowanie zostanie unieważnione.

drukuj tę stronę