Dofinansowanie z Unii Europejskiej

SPÓŁDZIELNIA JEST BENEFICJENTEM

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności poprzez podnoszenie wartości produktów sektora rybackiego przez zakup maszyn rolniczych. Operacja pozwoli utrzymać jedno miejsce pracy i poprawić warunki wodnośrodowiskowe.

Spółdzielnia realizuje modernizację gospodarstwa poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń do poprawy warunków wodnośrodowiskowych w hodowli ryb.

Efektem przeprowadzonej operacji jest zakup maszyn i urządzeń.