ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 20.09.2019r.

Zamawiający:
Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych
Spółdzielcza 2
43-330 Wilamowice
NIP 547-020-10-17

Zaprasza zainteresowanych  do składania ofert na dostawę:

PRZYSTAWKI DO ZBIORU KUKURYDZY

Parametry:

  • Ilość rzędów                              –    6
  • Konstrukcja                               –     składana przystosowana do kombajnu Claas Tucano 440

Przy wyborze oferty będą brane następujące kryteria:

  • – cena                                                                     –     90%
  • – zgodność wymienionych parametrów    –     10%

 

Termin składania ofert wynosi 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia. Spółdzielnia wybierze ofertę która otrzyma najwięcej punktów. Spółdzielnia informuje, o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym  z nią osobowo lub kapitałowo. Spółdzielnia informuje, że  jeżeli w wyznaczonym terminie  nie wpłyną co najmniej dwie oferty zgodne z zapytaniem ofertowym –  postępowanie zostanie unieważnione.

drukuj tę stronę